Bočna segmentna vrata

Vrata za posebne situacije ugradnje i zahteve

Hörmann bočna segmentna vrata su idealno rešenje za posebne situacije ugradnje. Za razliku od kipujućih vrata, segmentnih i garažnih rolo vrata, ovakvom konstrukcijom se vrata ne otvaraju na gore, nego bočno. To ima posebnu prednost, ako na primer plafon garaže treba da ostane slobodan za skladištenje predmeta (daske za surfovanje i sl.), ili krilo vrata iz građevinskih razloga (kosi plafon, niska greda, odvodne cevi koje smetaju) ne može da se smesti ili montira ispod plafona.

Sendvič paneli debljine 42 mm, ispunjeni poliuretanom, odlikuju se veoma dobrom zvučnom i toplotnom izolacijom, kao i visokom stabilnošću krila vrata i prijatno mirnim hodom.

Odaberite odgovarajući tip vrata

Sa velikim izborom motiva, materijala, površina i boja garažnih vrata, mogućnosti su veoma široke a izbor je samo na vama. Prelistajte katalog i bolje se upoznajte sa ponudom i opcijama, ili kliknite OVDE kako biste posetili zvanični Hormann web sajt za više informacija. 

Galerija fotografija

Zašto Hörmann garažna vrata?

Dvostruki točkići

Vođenje panela ispunjenih poliuretanom debljine 42 mm se u gornjem području bezbedno i precizno vrši pomoću stabilnih dvostrukih točkića, a u donjem području u zakrivljenoj podnoj šini. Podna šina se lako čisti jer je konstrukcija na oba kraja otvorena.

Unutrašnja i spoljašnja zaštita od prignječenja prstiju

Optimalno usklađeni oblik segmenata vrata i šarki na prelazima lamela vrata sprečavaju prignječenje prstiju.

Dvostruka automatika isključivanja

Pouzdana automatika isključivanja je efikasna kako kod otvaranja, tako i kod zatvaranja vrata. U slučaju neočekivanih prepreka u području otvaranja i na zidnom vođenju, vrata se odmah zaustavljaju.

Time se štite osobe od povređivanja, a vozila ili predmeti od oštećenja.

Brže u garažu

Za prolaz osoba, bočna segmentna vrata se mogu brzo i jednostavno, čak i samo delimično otvarati. Tako ćete brže ući u svoju garažu, kako bi npr. izvezli bicikl.

Komfornije sa automatskim delimičnim otvaranjem

Kod vrata sa motorom se širina prolaza za osobe može individualno podešavati.

Die Bedienung erfolgt über Ihren Handsender oder über den optionalen Torgriff mit Funkmodul.

Mehanička zaštita od podizanja

Neželjeni gosti skoro da nemaju šanse kod Hörmann automatskih vrata. Kada su garažna vrata zatvorena zaštita od podizanja u vođici motora je zabravljena, a vrata zaključana i zaštićena od podizanja.

Ovo patentirano zabravljivanje vrata je mehaničko i zbog toga ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja. Dve dodatne kuke na strani vrata čvrsto spajaju kraj krila vrata sa bočnim ramom.

  • serijska podna šina
  • podna šina ceklom dužinom
  • ulaz bez prepreka
  • nepromočivost klasa 2
  • propustljivost vazduha klasa 2

Bidirekcioni bežični sistem BiSecur predstavlja tehniku orijentisanu ka budućnosti koja omogućava komforno i sigurno rukovanje motorima za garaže i kapije, motorima za vrata, svetlom i drugim uređajima.

Ovaj ekstremno siguran BiSecur postupak kodiranja, koji je razvila kompanija Hörmann, sa stabilnim i neometanim dometom, nudi vam bezbednost, jer niko sa strane ne može da kopira radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na Univerzitetu Rur, u Bohumu.

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100%-no kompatibilni. Time možete jednim pritiskom tastera na daljinskom upravljaču ili bežičnom tasteru pored Vaših garažnih vrata ili kapije, upravljati i bravama kućnih vrata, motorima za vrata ili drugim uređajima sa prijemnicima BiSecur. Standardni HCP interfejs u svakom Hörmann motoru pruža Vam još više mogućnosti. Na taj način možete sasvim jednostavno da umrežite sve motore garažnih vrata i kapija kompanije Hörmann sa eksternim Smart Home sistemima.

Više nikada ne morate proveravati da li su garažna vrata zatvorena kada duva vetar ili kada je loše vreme. Na pritisak tastera boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS ili unutrašnjem tasteru FIT 5 BS pokazuje vam položaj kapije.  Po želji, sledeći pritisak tastera * zaključava vrata. Upravljanje vašom kapijom ne može biti udobnije i sigurnije.
* za rukovanje kada je kapija izvan vidnog polja, neophodna je dodatna fotoćelija

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Posetite nas

Kancelarija

Posetite nas. Uvek je najbolje uživo videti uzorke i konsultovati se sa ljudima kojima je to specijalnost.

Stanoja Glavaša 94, Novi Sad, Srbija

+381/21-503-144
+381/21-505-736
+381/63-113-3606

office@novoplast.rs
novoplast@neobee.net

Zahtev za ponudu

Kontakt forma