Garažna segmentna vrata

Otkrijte mnoge prednosti

Segmentna vrata se otvaraju vertikalno i odlaze ispod plafona. Ovom konstrukcijom nude maksimalan prostor u garaži i ispred nje. Garažna segmentna vrata se mogu ugraditi u bilo koji otvor garaže i nude do 14 cm veću prolaznu širinu u odnosu na kipujuća garažna vrata. Osim toga, zahvaljujući trajno elastičnim i na atmosferske uticaje otpornim dihtung gumama, ona su sa svih strana optimalno zaptivena.

Omogućite sebi ovaj komfor.

Garažna segmentna vrata su testirana i sertifikovana u skladu sa visokim zahtevima za bezbednost evropskog standarda 13241-1. Pomoću sigurnosne kontrolne liste možete proveriti da li vaša stara garažna vrata ispunjavaju aktuelne sigurnosne standarde EU.

Odaberite odgovarajući tip vrata

Sa velikim izborom motiva, materijala, površina i boja garažnih vrata, mogućnosti su veoma široke a izbor je samo na vama. Prelistajte katalog i bolje se upoznajte sa ponudom i opcijama, ili kliknite OVDE kako biste posetili zvanični Hormann web sajt za više informacija. 

Galerija fotografija

Zašto Hörmann garažna vrata?

Posebno za garaže, koje su direktno spojene sa kućom, preporučujemo garažna segmentna vrata sa duplim zidovima. Pored LPU 42 sa veoma dobrom toplotnom izolacijom, LPU 67 Thermo nudi sve što se u današnje vreme očekuje od moderne gradnje i modernizovanja: izvanrednu toplotnu izolaciju zahvaljujući termički odvojenim lamelama [1] sa U koeficijentom od 0,33 W/(m²·K)*, odlično zaptivanje prostora između lamela zahvaljujući dvostrukim dihtung gumama [2] i optimalan spoj sa tlom zahvaljujući dvostrukom donjem dihtungu, koji kompenzuje neravnine na tlu i smanjuje gubitke energije.

Kada je garaža integrisana u kuću, onda se uvek preporučuju garažna vrata sa dobrom izolacijom. Sa Hörmann ThermoFrame ćete poboljšati ionako dobru izolacionu karakteristiku LPU vrata.

Plastična stopa rama, visine 4 cm, obavija ram u području koje je podložno koroziji i na taj načintrajno štiti od mogućeg nastanka korozije. Za razliku od konkurentskih rešenja, ova efikasna dugoročna zaštita postoji i kod dužeg zadržavanja vode.

Nova Duragrain površina sa 24 dekora uverava detaljnim, prirodnim i verodostojnim bojama izgleda vrata. Inovativna digitalna štampa [1] na osnovnoj boji [2] pocinčane lamele [3] i završni premaz sa zaštitnim lakom visoke čvrstoće [4] obezbeđuju trajno lep izgled vrata. Maske ramova i opcione maske iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede se isporučuju u boji koja odgovara dekoru.

[1] Isti razmak između lamela i pokriveni prelazi lamela kod vrata sa kanalima

Hörmann garažna vrata se odlikuju ravnomerno raspoređenim kanalima [A]. Lamele su perfektno oblikovane, tako da prelazi ostaju praktično nevidljivi kada su vrata zatvorena. Uporedite sa drugim proizvodima!

Po želji imate na raspolaganju i praktična bočna vrata sa kanalima u ravni istog izgleda kao garažna segmentna vrata.

[2] Neravnomeran razmal između kanala [B], [C] zbog različitih visina lamela i vidljivi prelazi lamela kod drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.

Bidirekcioni bežični sistem BiSecur predstavlja tehniku orijentisanu ka budućnosti koja omogućava komforno i sigurno rukovanje motorima za garaže i kapije, motorima za vrata, svetlom i drugim uređajima.

Ovaj ekstremno siguran BiSecur postupak kodiranja, koji je razvila kompanija Hörmann, sa stabilnim i neometanim dometom, nudi vam bezbednost, jer niko sa strane ne može da kopira radio signal. Provereno i sertifikovano od strane stručnjaka za bezbednost na Univerzitetu Rur, u Bohumu.

Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljački elementi su 100%-no kompatibilni. Time možete jednim pritiskom tastera na daljinskom upravljaču ili bežičnom tasteru pored Vaših garažnih vrata ili kapije, upravljati i bravama kućnih vrata, motorima za vrata ili drugim uređajima sa prijemnicima BiSecur. Standardni HCP interfejs u svakom Hörmann motoru pruža Vam još više mogućnosti. Na taj način možete sasvim jednostavno da umrežite sve motore garažnih vrata i kapija kompanije Hörmann sa eksternim Smart Home sistemima.

Više nikada ne morate proveravati da li su garažna vrata zatvorena kada duva vetar ili kada je loše vreme. Na pritisak tastera boja LED lampice na daljinskom upravljaču HS 5 BS ili unutrašnjem tasteru FIT 5 BS pokazuje vam položaj kapije.  Po želji, sledeći pritisak tastera * zaključava vrata. Upravljanje vašom kapijom ne može biti udobnije i sigurnije.
* za rukovanje kada je kapija izvan vidnog polja, neophodna je dodatna fotoćelija

Kod ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača, pored dizajna u crnoj ili beloj boji, utisak ostavlja i elegantan oblik, zahvaljujući kome upravljač posebno prijatno leži u ruci.
Hörmann-ovi BiSecur daljinski upravljači sa opcionom visoko sjajnom površinom sa izgledom klavirskog laka su odlikovani poznatom reddot design award nagradom za ekskluzivni dizajn.

Slika: Daljinski upravljač HS 5 BS sa stanicom upravljača (opciono).

Ko svoju garažu koristi i kao prostoriju za bavljenje hobijem, takođe i u garaži želi vrata sa harmoničnim izgledom. Premijum verzija LPU 67 Thermo ispunjava upravo te želje: kompletni štok***, klizne i spojne šine, kao i sav okov isporučuju se sa istim izgledom kao i unutrašnja strana krila, u sivobeloj boji RAL 9002. Time se garažna vrata harmonično uklapaju u unutrašnji prostor, što vašoj garaži daje dodatnu vrednost. Pored toga, hod vaših vrata je zahvaljujući dvostrukim točkićima veoma tih i ravnomeran.

*** Spoljašnji izgled štoka takođe u sivobeloj boji RAL 9002, tako da se kod vrata preporučuje maska okova u saobraćajno beloj boji RAL 9016.

Za harmoničan celokupan izgled segmentnih vrata kod Hörmann-a su razmaci između pojedinačnih kaseta [D] jednaki po visini. To se postiže lamelama koji imaju istu visinu po celoj visini vrata. I vodoravno rastojanja između kaseta [E] u jednoj lameli su jednaka. To vratima daje ravnomeran izgled.

Po želji se mogu dobiti i bočna vrata sa istim rasporedom lamela kao i kod garažnih segmentnih vrata.

[4] Neravnomerna raspodela kaseta [F], [G] usled različitih visina lamela kod vrata drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.

Harmoničan izgled vrata nastaje na osnovu mnoštva malih detalja: maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede [1] se kod belih vrata i kod svih površina isporučuje u istom izgledu kao što su i lamele vrata. Tu je sve usklađeno.

Bočne ramove [2] dobijate standardno u beloj Woodgrain površini. Za segmentna vrata u površinama Sandgrain, Silkgrain ili Decograin dobijate opcionalnu masku okova u površini lamele vrata. Kod Micrograin vrata se maska okova isporučuje u glatkoj Silkgrain površini.

Kod LPU vrata ova maska je najelegantnije rešenje za nevidljiv prelaz od maske do krila vrata. Kada su vrata zatvorena, gornji segment vrata zatvara masku u ravni sa površinom.

Za jednostavan prolazak osoba u Vašoj garaži preporučujuju se pešačka vrata bez praga. Tako iz svoje garaže možete uzeti bicikle ili baštenske uređaje bez otvaranja celih garažnih vrata.

Prag od nerđajućeg čelika je na sredini visok samo 10 mm a na krajevima 5 mm. To olakšava prelazak i smanjuje rizik od spoticanja.

Neželjeni gosti skoro i da nemaju šanse kod Hörmann automatskih segmentnih vrata. Kada su garažna vrata zatvorena, zaštita od podizanja se automatski uglavljuje u graničnik vođice, odmah je čvrsto zabravljena i zaštićena od podizanja.

Ovo zabravljivanje vrata je mehaničko i zbog toga ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja.

Posetite nas

Kancelarija

Posetite nas. Uvek je najbolje uživo videti uzorke i konsultovati se sa ljudima kojima je to specijalnost.

Stanoja Glavaša 94, Novi Sad, Srbija

+381/21-503-144
+381/21-505-736
+381/63-113-3606

office@novoplast.rs
novoplast@neobee.net

Zahtev za ponudu

Kontakt forma