Harmonika vrata

Jednostavno razdvajanje prostorija

Harmonika vrata su praktično rešenje u nekoliko veoma čestih situacija, kao što su podele velikih soba na dve celine, ugradnja vrata u uzanim prostorima ili sakrivanje delova prostorija od pogleda. Ovaj tip vrata ima arhitektonsku ulogu koju ne vrši nijedna druga lagana konstrukcija, a to je obavljanje fukcije pregradnog zida, i to uz minimum ulaganja. Ugradnja je toliko jednostavna da većina kupaca sama ugrađuje harmonika vrata koja Novoplast proizvodi po njihovim merama.

Jednodelna i dvodelna harmonika vrata

U zavisnosti od širine prostora koji se pregrađuje, vrata mogu biti jednodelna ili dvodelna. Kada je prostor širi od tri metra, preporučuju se dvodelna vrata. Pritom, dvodelna vrata ne moraju imati krila jednake dužine, već jedan deo, onaj koji će se otvarati radi prolaska, može biti kraći. U određenim situacijama, posebno se ne želi narušavati pod, harmonika vrata mogu biti i viseća.

Materijal od koga se izrađuju harmonika vrata je PVC, uz veliki izbor boja, tako da harmonika vrata pogu poprimiti izgled drveta ili biti u bilo kojoj boji koja će se uklapati sa ostatkom prostorije. Osim izbora boje, kupac odlučuje i koji će tip praga vrata posedovati, uključujući plastificirane i neplastificirane aluminijumske pragove, kao i da li će prag biti u boji vrata ili ne. Iako se najčešće ne zaključavaju, harmonika vrata mogu posedovati bravu, kao i magnet koji olakšava razvlačenje harmonika vrata u potpuno rasklopljeni položaj.

Bolje rešenje od pregradnog zida

Ovakva vrata veoma su pogodna za male prolaze kod kojih nema dovoljno prostora za otvaranje sobnih vrata, pri čemu su praktičnija od kliznih vrata jer ne zahtevaju dodatni bočni prostor u koji će vrata da otklizaju. Vrlo su praktična i u prostorima koji se relativno retko zatvaraju, ali je ipak ponekad potrebno podeliti ih, jer izgledaju lepo i nenametljivo kada se ne koriste. Budući da se danas uglavnom projektuju stanovi u kojima je dnevna
soba spojena sa trpezarijom pa čak i kuhinjom, potražnja za ovim tipom vrata raste, jer vlasnici žele mogućnost da taj prostor po potrebi podele.

Harmonika vrata nemaju izolacionu funkciju, kako po pitanju toplote, tako i kada se radi o zvuku, kao što to imaju vrata od punog drveta ili pregradni zid, ali u većini svakodnevnih situacija kupcima to nije bitan faktor, jer se traži samo delimična zvučna izolacija i vizuelno odvajanje radi privatnosti. Lakše se otvaraju od kliznih i povoljnija su od njih, ne dele trajno sobu kao pregradni zid i mogu se postaviti na mesta koja su preširoka za druge tipove vrata, zbog čega su barem jedna klizna vrata potrebna većini domova.